Bedehusbasar høsten 2019

Tradisjonen tro arrangerte bedehusforeningen basar til inntekt for Kleppe bedehus. Det kom inn over 50000 kr gjennom loddsalg og åresalg. Misjonskorpset fra Egersund spilte, og Astrid Hauge hadde andakt.

Bedehusforeningens høstlige bedehusbasar lørdag 28. september fikk inn over 50000 kr til inntekt for bedehuset. Stor takk til foreningen og alle som bidro med loddsalg og praktiske oppgaver på dagen. Basar er stas for både store og små.

Til toppen