Årsmøte Askøy Misjonsforsamling

Erik Waaler er gjenvalgt som leder for Askøy Misjonsforsamling, her sammen med Marion Ytre-Arne Kvamme som fikk takk for 40 år som leder av barnekoret i forsamlingen.
Erik Waaler er gjenvalgt som leder for Askøy Misjonsforsamling, her sammen med Marion Ytre-Arne Kvamme som fikk takk for 40 år som leder av barnekoret i forsamlingen.

Søndag 19.februar var det årsmøte for forsamlingen etter gudstjenesten i Kleppe bedehus

Det var 45 stemmeberettigede medlemmer tilstede. Forsamlingen hadde i 2022 totalt 89 betalende medlemmer (81 i 2021). Av disse var 19 barn (16 i 2021). 

Styreleder Erik Waaler innledet samtalen med utgangspunkt i NLMs nye strategidokument og forsamlingens nåværende satsningsområder, som er gudstjenesten, smågrupper og lavterskeltilbud. 

Forsamlingen har et stort aktivitetsnivå, og styret er svært glade for innsatsen til alle som bidrar.  

 

Smågruppearbeidet har hatt spesielt fokus i 2022. I en voksende forsamling er ønsket at alle også har tilhørighet i en mindre gruppe, der en kan vokse i troen, i fellesskap med Gud og hverandre. Ingebrigt Norbakken har tatt på seg å koordinere arbeidet med smågrupper. Utgangspunktet for dette arbeidet er forsamlingens deltagelse i VEKST programmet fra NLM sentralt. 

 

Det er også gledelig at arbeidet blant barn og ungdom har blitt styrket i året som gikk. Dette har skjedd i samarbeid mellom frivillige i forsamlingen og Cathrine  Kvamme Leite, som er ansatt i 30 % stilling i forsamlingen. 

 

Det ble i 2022 overført kr. 212 026,- til Region Vest (2021 kr. 273 868,-). Høye strømpriser og renteøkning har medført økte kostnader. 

 

Følgende er valgt inn som faste styremedlemmer for perioden 2023-2025: Erik Waaler, Rachel Espelid og Irene Kleppe Birkeland (alle gjenvalgt). Varamedlemmer valgt for ett år er Martin Leite, Marit Belt og Torbjørn Ek. Fra før sitter Helge Kvamme og Ingunn Skagen Nøttveit som styremedlemmer. 

 

Etter årsmøtet ble styret konstituert slik:

Leder: Erik Waaler

Nestleder: Ingunn Skagen Nøttveit

Sekretær: Rachel Espelid

Til toppen