Kleppe bedehus har fått midlertidig brukstillatelse

Onsdag 16.desember blir en dag for historiebøkene for NLM sitt arbeid på Askøy. Nye Kleppe bedehus har fått midlertdig brukstillatelse og feirer med julekonsert.

Ønske om tjenlige lokaler for aktiviteten i bedehuset har vært en drøm i mange år. Norsk Luthersk Misjonssamband på Askøy satte ned en komite midt på 1990 tallet for å se på muligheter for å få et eget hus. Fra 1999 har det vært arrangert faste søndagsmøter, i starten på Hauglandshella. Etter at NLM overtok Kleppe bedehus i 2003 har det vært arbeidet med ulike modeller for å bygge ut bedehuset.

 

Askøy Misjonsforsamling ble ettablert i 2008 og står ansvarlig for møtedriften i huset.

 

Etter en lang søknadsprosess med hindringer på veien startet arbeidet med å rive deler av det gamle bedehuset i 2013 og oppbygginigen av det nye på nyåret i 2014.

 

Så da er et svært tjenlig og velutstyrt hus klar til å bli tatt i bruk - til å samle hele storfamilien til samlinger og til velsignelse for mange.

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø