Siste nyheter

Finansieringen på plass for nytt bedehus

Kleppe bedehus har fått innvilget lånesøknad og ønsker å starte arbeidet med nytt bedehus til sommeren.

Rehabilitering og utbygging av Kleppe Bedehus har blitt arbeidet med i 12 år. Nå foreligger innvilgelse av lånesøknad fra Sparebanken Vest, som har vært Askøy NLM sin bankforbindelse i mange år.

Nå starter arbeidet med anbudsprosjektering og innhenting av anbud og søknad om igangsettelsestillatelse fra kommunen. Utvidelse av fylkesveien starter også denne sommeren slik at alt skal ligge godt tilrette for å starte arbeidet.

 

Det foreligger godkjent rammesøknad fra Askøy kommune og godkjenning fra Fylkesmannen i Hordaland.

Intensjonen var at nybygget skulle stå ferdig til 100 års jubileum i 2012. Det har vært en lang søknadsprosess med kommune, veimyndigheter og klager på vedtak, krav om reguleringsplaner etc.

Bygget vil øke i bebygd areal fra 215 m2 til 535m2. Bruksareal vil øke fra 240m2 til 1125m2. 430m2 vil være avsatt til gjenbruksbutikk etter avtale med NLM Gjenbruk AS. Det blir utbygging av forsamlingssal med nytt kjøkken og garderobe samt grupperom for barne - og ungdomsaktiviteter.

Det blir en sal med scene som er fullt rigget med lys/ lydanlegg som har kapasitet på 250 mennesker. Salen vil også kunne bli brukt til andre kulturarrangement.

 

Etter at NLM overtok Kleppe bedehus i 2003 har det blitt gjort mye vedlikehold på den delen av huset som ikke skal rives. Det ble kjøpt en tilleggs tomt på andre siden av riksveien og det ble tatt opp lån gjennom NLM som er tilbakebetalt.

Bedehuset ble bygd i 1903 og hadde en mindre utbygging i 1963. Det er tilbygget fra 1963 som rives i forbindelse med utbyggingen. Hoveddelen av bedehuset ble pusset opp i forbindelse med overtakelsen av huset mens tilbygget som stod ferdig i 1963 ikke er vedlikeholdt tilfredsstillende.

 

Chinamisjonens røtter føres tilbake til Askøy i 1891. På Kleppe kan den første misjonsforeningen spores tilbake til 1896. Det ble dannet et felleslag av foreningene på Askøy i 1912. Det er i følge de lokale lovene denne fellesforeningen, Samskipnaden eller i dag Askøy NLM, som er ansvarlig ovenfor NLM når det gjelder utbygging og ikke Askøy Misjonsforsamling.

Det frivillige arbeidet står sterkt på Askøy og vi ønsker et Misjonssenter i en kommune som har en av Norges største prosentvise befolkningsøkning og har i dag mer enn 25 000 innbyggere. 

Det drives mer enn 20 NLM misjonslag for voksne og barn på Askøy.

 

På Kleppe bedehus er det aktivt barnekor, speider, ungdomskor og ungdomsklubb i tillegg til forsamlingsmøtene som har søndagsskole hver søndag dersom det ikke er familiemøte. Misjonsforsamlingen drives av frivillige med en forsamlingsmøtefrekvens på ca. 60 møter i året. Det blir også arrangert bibelhelger og møteuker i løpet av driftsåret.

 

Askøy Misjonsforsamling og Askøy NLM ønsker tjenlige og framtidsrettede lokaliteter. Vi ønsker å ha et godt og praktisk bedehus, som kan være et redskap der vi kan legge forholdene til rette, slik at mennesker kan bli nådd med evangeliet og bli bevart i troen i et godt felleskap.

 • Opprettet

Kommentarer

Ingen kommentarer her. Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar

Det er ikke tillatt å skrive nye kommentarer her.

 • i morgen
  23mai
  kl. 19:30 Bibeltime

  Taler: Michael Møgster

  Møteleder: Solveig Reindal
  Pianist: Anne Borghild Andersen
  Lyd:Terje Frafjord

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø