"Det nye bedehuset er helt fantastisk"

Det var ett av de mange superlativene som kom når det var stor åpningsfest i det nye bedehuset. Berit Brattli har vokst opp med Kleppe bedehus. Å se hennes annet hjem i helt ny drakt gleder hun seg stort over. «Tenk å ha et slikt tjenlig hus som blir tatt i bruk av alle generasjoner!»

De fleste fra dugnadsgjengen var tilstede på innvielsesmøtet. Unge og voksne bygger Guds hus sammen.
De fleste fra dugnadsgjengen var tilstede på innvielsesmøtet. Unge og voksne bygger Guds hus sammen.

Det kom mye skryt om hvor flott den nye delen er bygget sammen med det gamle. Arkitekten, Ottar Berger, har gjort en utmerket jobb sammen med den lokale byggekomiteen. Utbyggingen har blitt ledet av Kristoffer Rob, som pensjonerte seg for å ta fatt på den omfattende jobben som har vart i over to år.

 

Huset har blitt tjenlig med utstyr og innredning som er tilrettelagt for det omfattende arbeidet som drives i bedehuset. Blant annet barnekor, ungdomsgruppe, speider, ungdomskafe, søndagsskoleklasser og møtevirksomhet. Alt drives av frivillige. I tillegg vil huset bli leid ut til fester, konserter og feiring av ulikt slag.

 

Det er lagt ned bortimot 10 000 dugnadstimer på rivning av deler av det gamle bygget, planlegging og gjennomføring av byggeprosjektet. Fra i høst har dugnadsarbeidet økt fra tre til seks dager i uken. I gjennomsnitt har ti personer vært med på dugnadene og latteren og smilet har vært tilgjengelig hver gang.

 

Det er Askøy Misjonsforsamling som drifter huset. Det er blant medlemmene i forsamlingen at det er opprettet fast givertjeneste på ca 35 000,- kr i måneden. Samtidig vil utleie til NLM Gjenbruk bli en viktig støttespiller for å klare å betjene lånet som er tatt opp for å bygge det over 1090 m2 store bygget.

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø