Askøy Misjonsforsamling på visning

Hovedsal
Hovedsal

Søndag 27.september var forsamlingen på visning i Kleppe bedehus etter møtet. Vegger og tak har blitt sparklet og malt og i salen er lampene på plass.

Det arbeides av entrepenører på dagtid og 3 kvelder i uken er det dugnad samt lørdag. Det har vært godt frammøte på dugnadene og stemningen er god. Kjøkken er bestilt og blir montert i begynnelsen av november. Da kommer også stolene til salen.

 

Bestillinger for å leie huset til dager, bryllup og konfirmasjoner har startet. Den nye storstuen blir et flott lokale på alle måter. Men det er store kostnader med å bygge et slikt hus og NLM på Askøy gjør et stort løft for å få det gjennomført. Alt skjer med frivillige gaver og gjennom opptak av lån.

 

Målet er at huset skal tas i bruk før jul og innvielseshelgen blir 8.-10.januar. Da blir det møter, konserter og fest. Taler for helgen blir leder i NLM Norge Øystein Engås. Helgen etter åpner gjenbruksbutikken.

 

Det er et stort arbeid som skal til for at bedehuset skal bli et tjenlig bygg for NLM på Askøy. 16 millioner kroner må samles inn av gaver fra de som står aktivt med i arbeidet og andre som ønsker å støtte prosjektet. Nye Kleppe bedehus vil bli et flott kulturbygg på Askøy. Det vil bli en hovedsal til 300 mennesker, kjøkken, grupperom og gode fasiliteter for store og små. Det blir et tjenlig bygg for de mange aktivitetene som blir drevet av NLM på bedehuset. Kor, speidergruppe, bibelgruppe, tenkafé, foruten møter hver søndag. Det blir et bygg som også vil bli leid ut til andre arrangement og happeninger.

 

Gjenbruksbutikken i kjelleren vil bli en møteplass for mange. I butikken vil det bli bruk for mange frivillige til å selge gjenbruktsvarer til folket på øyen.

 

For alle som vil være med i støtte arbeidet er kontonummeret: 3624 56 27151.

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø