Siste nyheter

Årsmøte i Askøy NLM

Finansiering av nytt bedehus og gjenbruksbutikk på plass!

Askøy NLM sitt årsmøte 17.mars stod i gledens og takkens tegn da styreleder Helge Kvamme kunne meddele denne gode nyheten til de frammøtte. Vi har endelig fått grønt lys for en låneramme på 10 mill til utbyggingen av Kleppe bedehus til et funksjonelt og tjenlig forsamlingshus med gjenbruksbutikk. Lånebevilgningen fra Sparebanken Vest kom bare få dager før årsmøtet og gjør det mulig for Askøy NLM å komme i gang med byggearbeidet allerede til høsten. Årsmøteforsamlingen gledde seg dessuten over at Kristoffer Rob har sagt seg villig til å gå inn som byggeleder. I byggeperioden legges virksomheten ved Kleppe bedehus til Hauglandshella bedehus noen kilometer lengre nord på øya.

 

Årsmeldingen forteller om mange frivillige til de ulike oppgavene både i forsamlingsarbeidet ved Askøy Misjonsforsamling på Kleppe og i de øvrige lag og virksomheter – ikke minst i tilknytning til den store felles misjonsmessen på Ravnanger om høsten. Året som ligger bak ble preget av vedtaket om utbygging av Kleppe bedehus, 100 års jubileet for Askøy NLM og forbønnshandlingen for Johanne Pauline og Torgeir Hauge før de reiste som våre nye utsendinger til Japan få dager etter. Høsten 2012 ble NLM’s første speidergruppe startet og dessuten en bibelgruppe for ungdom. Antall foreninger og lag har utover dette holdt seg ganske stabilt dette året.

 

Askøy NLM sendte siste året kr 805.000 til misjonen, noe som er en fin oppgang i forhold til tidligere år. Samtidig har det i tillegg kommet inn kr 374.000 til nytt bedehus i 2012.

 

Marit Roseth Belt og Øystein Rønhovdeble valgt til styremedlemmer for 2 nye år, Terje Frafjord ble 1.vara. I styret sitter fra før Øivind Grytaas, Helge Kvamme og Steven Rob.

 

Øystein Rønhovde

referent

 • Opprettet

Kommentarer

Ingen kommentarer her. Bli den første til å kommentere!

Skriv en kommentar

Det er ikke tillatt å skrive nye kommentarer her.

 • i morgen
  23mai
  kl. 19:30 Bibeltime

  Taler: Michael Møgster

  Møteleder: Solveig Reindal
  Pianist: Anne Borghild Andersen
  Lyd:Terje Frafjord

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø