Siste nyheter

Referat fra årsmøtet 2011

Referat fra Årsmøte Askøy Misjonsforsamling 13.mars 2011

Innkalling og saksliste er godkjent

31 fremmøtte over 15 år, 27 stemmeberettigede medlemmer.

 

1.      Valg av dirigenter

Terje Frafjord og Bård Hauge ble valgt

 

2.      Valg av referent

Marion Ytre-Arne Kvamme ble valgt

 

3.      Årsmelding fra styret

Terje Frafjord leste årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent med følgende tillegg:

 • Burde stå hvor mange som var medlemmer året før, slik at en kunne se om det var en nedgang eller økning i antall medlemmer.
 • Dagen er din er også med på andre arrangementer og ikke bare familiemøter.
 • Det bør også stå at vi hadde misjonssamlinger.
 • Prosjektpengene er en del av den samlede inntekten.
 • Overføringene skal være 157000 og ikke 152000.
 • Arbeidet i bedehus komiteen bør ha et eget punkt i årsmeldingen.

Terje la også frem referat fra årsmeldingen til bedehuskomiteen.

 

4.      Revidert regnskap for Askøy Misjonsforsamling

Ole Risøy la frem regnskapet. Regnskapet ble godkjent.

Regnskapet for bedehuskomiteen skal taes opp på årsmøte for Askøy NLM søndag 20.mars. Misjonsforsamlingens overføring til bedehuskomiteen er husleie.

Det ble stilt spørsmål om regnskapet for bedehuskomiteen skulle vært med som en orientering og om det var hensiktsmessig at det også skulle være slik i fortsettelsen?

Takk til Ole Risøy for god jobb med regnskapet. Dette var hans siste år som kasserer i denne omgang.

 

5.      Valg av styremedlemmer for to år

 • Kirsten Kristiansen ble med og telte stemmer da et av medlemmene i valgkomiteen sto på valg til styret
 • Terje Frafjord sto på valg og tok ikke gjenvalg
 • Anne Mette Risøy sto på valg og tok ikke gjenvalg
 • Torbjørn Ek er gjenvalgt som representant for barne og ungdomsarbeidet i forsamlingen. Dette valget ble gjort før årsmøtet av lederne for barne og ungdomsaktivitetene i forsamlingen.
 • Bård Hauge og Marion Ytre-Arne Kvamme sto ikke på valg og forsetter i styret.

Kandidater til styret (det skal velges to medlemmer):

 • Ingun Nøttveit ble valgt inn i styret med 25 stemmer.
 • Erik Waaler ble valgt inn i styret med 17 stemmer.
 • Kari Viksund fikk 12 stemmer.

6.      Valg av varamedlemmer for ett år

 • Sigrun Rob var 1. vara og var villig til gjenvalg.
 • Øivind Grytaas var 2. vara var er villig til gjenvalg.

Kandidater til varamedlemmer:

 • Sigrun Rob ble 1.vara med 20 stemmer.
 • Kari Viksund ble 2. vara med 19 stemmer.
 • Øivind Grytaas ble 3. vara med 15 stemmer.

 7.      Valg av valgnemnd

 • Astrid Hauge var 1. vara og var villig til gjenvalg.
 • Arnulf Sæther sto på valg og tok ikke gjenvalg.
 • Ingunn Nøttveit sto ikke på valg og forsetter i valgnemnda.

Kandidater som står på valg

 • Astrid Hauge kom inn i valgnemnda med 14 stemmer.
 • Terje Frafjord ble 1.vara med 13 stemmer.
 • Øystein Rønhovde 13 stemmer
 • Rollaug Waaler 12 stemmer
 • Det var forslag om loddtrekning mellom Terje og Øystein istedenfor nytt valg, men Øystein valgte da å trekke seg til fordel for Terje.
 • Ingen hadde motforestillinger til at Ingunn Nøttveit både står i valgnemnda og er i styre.

 

8.      Valg av revisor (er) for to år

Det ble foreslått å bruke samme revisor som Askøy NLM slik som i fjor. Revisorer blir da valgt på årsmøte for Askøy NLM søndag 20.mars.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

 

9.      Fastsettelse av medlemskontingent

Styre foreslår uendret kontingent også for neste år, d.v.s. kr 100,- for medlemmer over 15 år og kr 10,- for barn.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

10.  Innsendte framlegg fra medlemmer

Det er ikke kommet inn framlegg fra medlemmene

 

11.  Samtale om arbeidet og drøfting av visjon, målsettinger og arbeidsplan.

Det er kun årsmelding og regnskap som er fremlagt til dette årsmøte.

 

Erik Waaler: Det er spesielt to ting å glede oss over. Inntektene er økt og medlemstallet øker. Det er en fordel at vi blir flere som kan ta ansvar i forsamlingen. Men det er også viktig å presisere at ikke medlemmer er like velkomne som medlemmer. Det er viktig at alle føler seg velkommen og at vi er en åpen og inkluderende forsamling.

 

Britt Ingunn Randall: For en del år siden ble det laget bønnelapper. Noen av de som da var med er ikke her lengre og nye ønsker kanskje å være med. Kan det lages nye bønnelapper?

 

Øystein Rønhovde: Takker for temasamlingene søndag kveldene. Ønsker at vi forsetter med disse. Ønsker at vi får tilbake bibelhelgen med Johannes Kleppa som var planlagt i februar men måtte gå ut.

 

Bård Hauge: Det blir bibelhelg med Johannes Kleppa i sept. Det er også mulig det blir bibelhelg med Asbjørn Kvalbein første helgen desember, men det vil vi komme tilbake til.

 

Roald Viksund: Takker styre for en god jobb. Styret har stått på og det har hatt et fint år. Sårt at noen forsvinner. Synes det er godt å være i forsamlingen, føler meg velkommen. Kanskje må vi snart begynner å tenke på å slå i sammen styret for Askøy NLM og styret for misjonsforsamlingen?

 

Helge Kvamme: På vegne av Askøy NLM takke for godt samarbeid. Takk til Terje Frafjord for god jobb, god ledelse og for et godt og behagelig samarbeid.

 

Bård Hauge: Vil også takke både Terje Frafjord og Anne Mette Risøy som også går ut av styret nå.

 

Informasjon:

 • Søndag 20.mars er det møte kl. 11 og det er Oddvard Risøy som taler, Liv Iren Vinnem som var i Indonesia høsten 2010 blir med og forteller derfra. Det blir så middag og deretter årsmøte for Askøy NLM.
 • Søndag 3.april kl. 19.30 blir det allsangkveld med elever og tilsette ved Kongshaug Musikkgymnas

Takk for i dag og takk for et godt arbeidsår. Velkommen til de nye medlemmer i styret.

 

Marion Ytre-Arne Kvamme

Ref.

 

 

 

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø