Siste nyheter

Årsmelding Askøy Misjonsforsamling 2010

Askøy Misjonsforsamling, Årsmelding 2010

”Og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning” 2. kor 9,8.

Også i 2010 har vi fått leve i Guds nåde og fått lov å tjene han ved den nåden vi har fått. Guds ord har blitt forkynt på Kleppe bedehus nesten hver søndag gjennom hele året. De aller fleste møtene har blitt holdt søndag kl. 11, men temasamlinger har vært på søndag kveld, kl. 19.30. I vårsemesteret var temaet: ”Omsorg for hverandre”, og i høstsemesteret: ”Misjon”. Det ble arrangert 5 temasamlinger i vårsemesteret og 3 i høstsemesteret.

 

Andre arrangement:

Det har blitt arrangert 3 sang- og musikkmøter. I tillegg har vi hatt de store festene: ”Påsken i ord og toner” og Adventsfesten som bedehusets kor har hatt ansvaret for. I september arrangerte vi en Petter Dass kveld med Paul Odland og Arna Kirkekor. I vårsemesteret hadde Ungbjørka basar, og de unge familiene arrangerte Bazar til inntekt for bedehuset. I høstsemesteret var det bedehusbasar og julemarked. Det ble også arrangert et stort miljømarked fra 20 – 24 august. Alt dette krever mye ressurser. En stor takk til alle som har stått på for å organisere disse arrangementene.

Lørdag 17. april kom kvinnene sammen til Damenes Lunch.

Forsamlingsturen etter møtet den 12. september gikk til Kollevågen. Det ble også i år en kjekk tur, der de fleste som var på møtet, deltok.

I høstsemesteret begynte vi med misjonsmøter der enkelte land stod i fokus. I dette semesteret konsentrerte vi oss om Indonesia, Japan og Kenya. Dette var arrangement for hele familien, og en fikk i tillegg til informasjon om misjonsarbeidet, både smaks- og synsinntrykk. Disse møtene ble godt besøkt.

17. mai - festen og julefesten var også fine arrangement med mye godt program og godt frammøte. Særlig julefesten var svært godt besøkt.

 

Frammøte:

Det har vært i gjennomsnitt ca. 30 personer på formiddagsmøtene, og litt under 20 på temasamlingene Vi skulle gjerne ønsket at det kom flere, og målet vårt er å nå videre ut. Fester, konserter og basarer er høydepunkter. Da kan det være godt over 100 personer. Sommermøtene ble arrangert som vanlige møter med taler kl. 11.00. De hadde svært godt frammøte, og en ønsker å fortsette med ordningen. Forsamlingen har hatt 46 betalende medlemmer i 2010. Det er en økning på 5 fra i fjor.

 

Årsmøtet og medlemsmøter:

Årsmøtet ble holdt etter møtet den 14. mars. Det behandlet vanlige årsmøtesaker. Ellers ble det en fin samtale om arbeidet. Vi hadde også medlemsmøter juni og desember der vi fikk snakket om arbeidet. Hovedinntrykket er at medlemmene er godt fornøyd med program og opplegg, men en er svært opptatt av hvordan en kan nå videre ut.

 

Styret

Styret hadde 9 møter og behandlet 57 saker. Styret er sammensatt slik:

Terje Frafjord, Leder             (valgt i 09)

Bård Hauge, Nestleder          ( valgt i 10)

Marion Ytre- Arne Kvamme, Sekretær ( valgt i 10)

Anne Mette Risøy,                 ( valgt i 09)

Torbjørn Ek, Valgt fra ungdomsarbeidet

Berit Bratli. Møtte fra Bedehuskomiteen

Sigrun Rob 1. vararepr.

Øivind Grytaas 2. vararepr.

 

 

Barne- og ungdomsarbeid:

Det er tre kor på bedehuset; Yngste røster, Kor Maks og Kansha. Lederne gjør et stort arbeid år etter år og fortjener en stor takk fra forsamlingen. De synger godt, men der er god plass for nye medlemmer.

TenKafe har også tatt seg litt opp igjen. Her er det stadig utskifte fordi noen reiser bort på skole og noen kommer over tenåringsalderen. Lederne i TenKafe fortjener også en stor takk for en flott innsats. Vi setter også stor pris på at musikkgruppa ”Dagen er din” har vært med på noen av møtene.

Under møtene har det vært søndagsskole for de minste. Her har det vært varierende frammøte. Komiteen for søndagsskolen har et fast opplegg som følges på hvert møte.

 

Bedehuset:

Bedehuset ble malt utvendig, og gjerdet ble satt i strand og malt. I tillegg arrangerte bedehuskomiteen miljømarkedet. Både styret og komiteen venter utålmodig på en godkjennelse av utvidelse for bedehuset. En stor takk til bedehuskomiteen for vel utført arbeid.

 

Økonomi:

Kollekten på møtene hadde en god økning fra i fjor. Det ble overført 157 433 kr til Region vest i 2010. I høstsemesteret hadde vi ”Evangelisering i Pokot” som prosjekt. Til dette prosjektet ble det samlet inn 50 000 kr. Prosjektpengene er en del av den samlede inntekten.

 

Avslutning:

Året 2010 har vært et jevnt godt år der ordet ble sådd, men vi skulle så gjerne nådd ut til flere med det gode budskapet. Målet vårt er å være et inkluderende felleskap der alle føler seg velkommen og får næring for sitt kristenliv.

 

 

 

Øvre Kleppe 26.01.11

 

 

Terje Frafjord                                                            Marion Ytre – Arne Kvamme

leder.                                                                         Sekretær

 

 

 

 

Askøy Misjonsforsamling

Kleppe bedehus
Bergheimvegen 2
 
5300 Kleppestø